Polish Golf english version
polishgolf.pl facebook polishgolf.pl linkedin
Aktualności Biznes Turnieje Ranking & Awards Partnerzy Media

Polishgolf National Club Championship

Amatorskie Mistrzostwa Członków Klubów Golfowych

Polishgolf National Club Championship to seria turniejów rozgrywanych na polach golfowych, klasyfikujących graczy według jednolitego systemu i pozwalających na otwartą rywalizację wśród golfistów amatorów w swojej kategorii handikapowej. W zawodach mogą uczestniczyć członkowie klubów golfowych biorąc udział w turniejach golfowych odbywających się w ich macierzystych klubach, również pod innymi nazwami, lub w turniejach innych klubów golfowych organizowanych na ich polach golfowych lub turniejach organizowanych przez kluby golfowe nie posiadające pola golfowego i rozgrywające turnieje na różnych polach golfowych w Polsce lub za granicą.

Polishgolf National Club Championship ma na celu:
  • zachęcenie klubowiczów do udziału w klubowych turniejach
  • promocja partycypujących klubów na forum ogólnopolskim
  • zachęcenie golfistów - zwłaszcza tych z handikapami powyżej 10,0 - do udziału w turniejach i poprawienia poziomu gry
  • promocję golfa
Zapraszamy do udziału kluby zainteresowane włączeniem swoich turniejów do cyklu "Polishgolf National Club Championship".

Zainteresowane kluby muszą zorganizować nie mniej niż cztery klubowe turnieje w sezonie i przesłać ich wyniki do Organizatorów. Organizatorzy tworzą ranking uczestników, w czterech kategoriach handikapowych, a ci najlepsi zdobędą prawo do udziału w finałowym turnieju w pażdzierniku, który wyłoni najlepszych golfistów w swoich kategoriach handicapowych.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie listy turniejów klubowych i ich terminów. Nie przewidujemy dodatkowych opłat (poza tymi, które ustala macierzysty klub), zarówno dla klubów jak i uczestników partycypujących w tym przedsięwzięciu.

Polishgolf National Club Championship (PGNCC) - Regulamin
Amatorskie Mistrzostwa Klubów Golfowych

Regulamin
Organizatorem rozgrywek „Polishgolf National Club Championship” w skrócie PGNCC, jest agencja marketingu sportowego ABK Sport dla portalu polishgolf.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W zawodach mogą uczestniczyć członkowie klubów golfowych biorący udział w klubowych turniejach golfowych odbywających się w ich macierzystych klubach lub w turniejach klubowych innych klubów golfowych.
Polishgolf National Club Championship jest wyłącznie dla osób (kobiet i mężczyzn) posiadających aktualny handicap zatwierdzony przez PZG lub ich macierzysty klub.
Osoby pragnący uczestniczyć w rozgrywkach muszą przesłać zgłoszneie udziału na adres golf@abkgrupa.pl.
Turnieje klubowe rozpoczynają się od dnia 1-go kwietnia i kończą się 30 września.
Każdy klub pragnący uczestniczyć w rozgrywkach musi wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie polishgolf.pl oraz zorganizować we własnym zakresie, nie mniej niż cztery klubowe turnieje golfowe w sezonie, otwarte zarówno dla członków klubu jak i innych osób zainteresowanych uczestnictwem. Turnieje klubowe mogą nosić nazwę „Polishgolf National Club Championship – turniej klubowy” lub inną nazwę wedle uznania klubu.
Osoba zgłaszająca klub do rozgrywek jest odpowiedzialna za przesłanie wyników turniejów zakwalifikowanych do rozgrywek na adres organizatora Agencji Grupa ABK golf@abkgrupa.pl
Liczba turniejów klubowych zakwalifikowanych do rozgrywek jest uzgadniana z Organizatorem i umieszczona na witrynie polishgolf.pl.
Osoba która pragnie uczestniczyć w rozgrywkach lecz nie jest członkiem żadnego klubu może to uczynić po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego mająca aktualny handicap zatwierdzony przez PZG.
Osoba pragnąca uczestniczyć w rozgrywkach, będąca członkiem klubu golfowego nie posiadającego pola golfowego może zarejestrować się na stronie internetowej i uczestniczyć w rozgrywkach klubowych, w klubach które zgłosiły się do rozgrywek.
Do rozgrywek można przystąpić w dowolnej fazie rozgrywanych turniejów. Osoba zgłaszająca się jest odpowiedzialna za dostarczenie wyników turniejów w których brała udział organizatorom rozgrywek.
Organizator zaprasza wszystkie bez wyjątku kluby golfowe znajdujące się na terenie RP, do uczestnictwa w rozgrywkach. Przedstawiciel klubu uzgadnia z organizatorem rozgrywek ilość turniejów klubowych biorących udział w rozgrywkach i jest odpowiedzialny za przesłanie wyników tych turniejów do organizatora uwzględniając potrzeby organizatora. Kluby są również odpowiedzialne za prowadzenie aktualnej listy handikapowej.
Jeżeli klub nie zarejestrował się w cyklu rozgrywek jego członkowie mimo wszystko mogą uczestniczyć w rozgrywkach Polishgolf National Club Championship lecz muszą startować w turniejach klubowych innych klubów i wykazać się aktualnym handicapem korygowanym przez uprawniona instytucję.
Turnieje klubowe zakwalifikowane do rozgrywek musza mieć klasyfikację indywidualną i rozgrywane w systemie stableford lub stroke.
Rozgrywki PGNCC będą prowadzone w następujących kategoriach handikapowych: Mężczyźni: 0-9,4; 9,5-18,4; 18,5-24,4; 24,5-36.0; Kobiety: jedna klasyfikacja.
Jeżeli turniej klubowy ma inna klasyfikację handicapową niż założona przez organizatora Polishgolf National Club Championship, organizatorzy przeliczą wyniki tak aby uwzględnić ich potrzeby.
Turnieje klubowe będą miały następującą punktację w każdej grupie handikapowej: Isze miejsce-20pkt. IIgie-15pkt. IIIcie 10pkt. Każde następne miejsce od IVgo do Xgo w kategorii handicapowej – 7pkt.; 6pkt. aż do 1pkt. za poszczególne miejsce w odstępie jednopunktowym.
Łączna liczba punktów zdobytych przez osoby w poszczególnych turniejach umożliwia zakwalifikowanie się do turnieju finałowego Polishgolf National Club Championship który odbędzie się w Pażdzierniku. Data i miejsce zostanie ustalone nie dalej niż do czerwca każdego roku. Ranking punktów jest prowadzony na stronie internetowej rozgrywek. Organizator jest odpowiedzialny za jego aktualizację.
Finałowy turniej zostanie rozegrany systemem stableford w każdej kategorii handikapowej za wyjątkiem kategorii 0 – 9,4, stroke. Najlepszy wynik z obu dni turniejowych liczy się do zwycięstwa.
Do finału kwalifikuje się następująca ilość osób w poszczególnych kategoriach: 0-9,4 – 30 osób; 9,5-18,4 – 20 osób; 18,5-24,4 – 20 osób; 24,5-36,0 – 20 osób; kobiety – 20 osób. Łączna liczba - 110 osób.
Kobiety są klasyfikowane w jednej kategorii bez względu na handikap.
W każdej kategorii handikapowej wyłoniony zostanie Mistrz Polishgolf National Club Championship oraz Iszy i IIgi Wicemistrz.
Zawodnicy startujący w turniejach klubowych muszą dostosować się do reguł i wymagań organizatorów. Organizator nie ingeruje w klubowe rozgrywki baz wyraźnej prośby władz klubu.
Organizator Polishgolf National Club Championship, bez podania przyczyn, może wykluczyć osobę która zgłosiła chęć uczestnictwa z rozgrywek w każdej jego fazie.
W przypadku gdy nie zgłosi się wystarczająca ilość zawodników w poszczególnych kategoriach organizator ma prawo zakwalifikować zawodników w innych kategoriach handikapowych lub uzupełnić stawkę graczy w finałowym turnieju zapraszając golfistów nie startujących w rozgrywkach.
Osoby które zakwalifikują się do finałowych rozgrywek musza uiścić wpisowe turnieju które zostanie podane na stronie internetowej rozgrywek. Wszystkie inne koszty związane z uczestnictwem w turnieju przejazdy, zakwaterowanie etc. pokrywa zainteresowany uczestnik.
Organizator ma prawo zmienić regulamin w trakcie rozgrywek bez powiadomienia uczestników.
Osoby zgłaszają się do rozgrywek na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator Polishgolf National Club Championship nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację turniejów klubowych lub ich wyniki.

Polishgolf National Club Championship – Karta Zgłoszeniowa
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim programie kluby zainteresowane włączeniem swoich turniejów klubowych do ogólnopolskiego cyklu turniejów pod nazwą "Polishgolf National Club Championship".

Rozgrywki maja na celu:
  • uatrakcyjnienie lokalnych turniejów golfowych, dając im status turniejów ogólnopolskich,
  • zwiększenie zainteresowania turniejami klubowymi, zwłaszcza osoby o wysokich HCP (około 36), z reguły rzadko uczestniczącymi w turniejach,
  • popularyzację golfa, głównie na szczeblu lokalnym,
  • golfistom nie uczestniczącym w turniejach poza swoim miejscem zamieszkania danie możliwości konkurowania z innymi w podobnej kategorii HCPowej, zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim,
  • zwiększenie zainteresowanie golfem osób o wysokich HCPach w celu regularnego poprawiania wyników golfowych,
  • pośrednio, zachęcenie do obniżenia HCP poprzez zwiększenie liczby lekcji golfa u lokalnych nauczycieli.
Zainteresowane kluby prosimy o przesłanie listy turniejów klubowych i ich terminów. Lista zostanie opublikowana na stronie polishgolf.pl.

Zgłoszenie należy przesłać drogą mailową według poniższego schematu:

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA KLUBU
Nazwa Klubu Golfowego: [np.: First Warsaw Golf & Country Club]
Adres klubu:
Adres do korespondencji, jeżeli inny niż podany wyżej:
Osoba zgłaszająca:
Kierownik Klubu:
Telefon:
Email:
Nazwa turnieju klubowego, Format, Data turnieju, np.: V Majówka Golfowa, Texas Scramble, 09.05.2012

W zawodach mogą uczestniczyć członkowie klubów golfowych biorący udział w klubowych turniejach golfowych odbywających się w ich macierzystych klubach lub w turniejach innych klubów golfowych. Osoby pragnące uczestniczyć w rozgrywkach muszą przesłać drogą mailową zgłoszenie według poniższego schematu:

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA ZAWODNIKA
Nazwisko i Imię: [np.: Jan Kowalski]
Klub Macierzysty: [np.: First Warsaw Golf & Country Club]
Handicap weryfikowany przez w dniu /przez: [np.: 12.11.2011 /PZG]
Aktualny handicap: [np.: 11,9]
Wiek: [np.: 45]
Płeć: [np.: mężczyzna]
Email: [np.: jankowalski@poczta.pl]
Telefon komórkowy: [np.: 0-600111222]
Telefon stacjonarny: [np.: 022-4321100]

Wypełnione zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail golf@abkgrupa.pl.
W przypadku pytań lub niejasności prosimy o kontakt.

TOP