Polish Golf english version
polishgolf.pl facebook polishgolf.pl linkedin
Aktualności Biznes Turnieje Ranking & Awards Partnerzy Media

Patroni honorowi

PKOl Polski Komitet Olimpijski, zrodzony ze społecznego ruchu i skupiający wybitnych wolontariuszy życia sportowego i kulturalnego, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem związków, organizacji sportowych i innych osób prawnych, realizujących cele i zadania Ruchu Olimpijskiego oraz zadania związane z rozwojem sportu polskiego. Od blisko 90 lat - powstał bowiem 12 października 1919 roku w Krakowie - rozwija aktywną i wielokierunkową działalność, stwarza warunki i organizuje udział polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich, promuje ideę olimpijską i upowszechnia sport, włącza polski ruch sportowy do światowej rodziny olimpijskiej i zapewnia stałe kontakty polskiego sportu z międzynarodowym ruchem olimpijskim, podejmuje różnorodne działania w dziedzinie edukacji olimpijskiej i przyczynia się do trwałych związków sportu ze sztuką.
Polski Związek Golfa powstał 31 lipca 1993 roku w Warszawie. Związek zrzesza obecnie 49 klubów golfowych do których należy ponad 2.700 golfistów, posiadających oficjalny HCP PZG oraz ZK HCP Klubowy PZG. Do głównych celów Związku należą: promocja, rozwój i organizacja sportu golfowego w Polsce oraz reprezentacja i ochrona interesów zrzeszonych w PZG polskich klubów golfowych – Członków Związku. Polski Związek Golfa odpowiedzialny jest za opracowywanie kierunków rozwoju tej dyscypliny sportu, za wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem reguł gry w golfa wydanych przez R&A Rules Ltd i przetłumaczonych na zlecenie PZG na język polski, a także organizowanie i ustalanie zasad rozgrywania turniejów mistrzowskich oraz innych turniejów golfowych w Polsce, odbywających się pod auspicjami i patronatem Związku. PZG

TOP